تبلیغات
عشق پژمرده - برفت ...

برفت ...

مگذارید که بی باده بمانم گاهی

مگذارید که بی باده بمانم گاهی

مگذارید که از سینه برارم آهی

تا که جان دارم و از سینه براید نفسم

مگذارید که بی باده سراید نفسم

همه جا هر شب و هر روز شرابم بدهید

آخرین لحظه ی عمرم می نابم بدهید

عاقبت مست و خراب از می نابم بکنید

راحت آن موقع مرا تا به ابد خواب کنید

بگذارید مرا داخل یک تابوتی

تخته هایش همه از چوب رز و یاقوتی

مزد غسال مرا شیر شرابی بدهید

مست مست از همه جا حال خرابی بدهید

بعد غسلم وسط سینه ی من چاک کنید

اندرون دل من یک قلمه تاک کنید

به نمازم نگذارید بیاید واعظ

پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ

جایه تلقین به بالایه سرم دف بزنید

شاهدان رقص کنند جمله شما کف بزنید

هر که شیون کند از دور و برم دور کنید

همه را مست و خراب از می انگور کنید

روی قبرم بنویسید وفادار برفت

آن جگر سوخته ی خسته از این دار برفت


موضوع: شعر عاشقانه،
[ سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390 ] [ ساعت 11 و 43 دقیقه و 48 ثانیه ] [ !!Aria!! ]