تبلیغات
عشق پژمرده - وقتی رفتی ..... .

وقتی رفتی ..... .

وقتی رفتی همه چی رفت همه ی دلبستگی رفت

شب و روز من یكی شد حتی حس زندگی رفت

دیگه بی تو مرده بودم حرف مردم شده بودم

توی آغوش نبودت تو خودم گم شده بودم

وقتی رفتی تازه فهمیدم چی بودی

برای من طپش زندگی بودی

وقتی رفتی دیگه اون پنجره خوابید

وقتی رفتی آره رفتی ، رفتی

از تو مونده یادگاری واسه ی من بیقراری

خنده رو لبامه اما از دلم خبر نداری

نه تو بودی نه ترانه نه یه حرف عاشقانه

من مگه از تو چی خواستم فقط و فقط بهانه

وقتی رفتی همه چی رفت همه ی دلبستگی رفت

شب و روز من یكی شد حتی حس زندگی رفت

دیگه بی تو مرده بودم حرف مردم شده بودم

توی آغوش نبودت تو خودم گم شده بودم

وقتی رفتی تازه فهمیدم چی بودی

برای من طپش زندگی بودی

وقتی رفتی دیگه اون پنجره خوابید

وقتی رفتی آره رفتی ، رفتی ..

موضوع: شعر عاشقانه،
[ سه شنبه نهم اسفند 1390 ] [ ساعت 10 و 23 دقیقه و 20 ثانیه ] [ !!Aria!! ]